Mô Hình Trao Đổi Tri Thức và Thương Mại Hoá ( phần 3)

Sau phần 1phần 2, KEC Vietnam Venture xin trân trọng giới thiệu phần 3 của bài viết của Mr Alex Nguyen – Founder of KEC Vietnam Venture,

Phần 3: Hướng phát triển cho Việt Nam

Công nghệ mRNA phát triển từ Pennsylvania University và Vắc-xin COVID-19 của Oxford–AstraZeneca là loại vắc-xin COVID-19 được phát triển bởi Đại học Oxford và AstraZeneca là 1 minh chứng rõ rệt nhất cho cách thức thương mại hóa nghiên cứu khoa học thành công như thế nào.

Tiếp theo, tôi nghĩ đã đến lúc nhà nước, trường đại học và các tập đoàn, đặc biệt là tập đoàn giáo dục tại VN nên nghiêm túc suy nghĩ về cách thức triển khai của mô hình KEC ( Knowledge Exchange and Commercialisation ).

Đây là mô hình kinh doanh về Giáo Dục & KHCN xương sống cốt lõi của chính phủ các nước phát triển như Mỹ , Anh và các hệ thống giáo dục như Oxford, Harvard Pennsylvania University…. Nếu không có mô hình này thì tất cả các nghiên cứu chỉ dừng ở mức học thuật, và trao đổi kiến thức Knowledge Exchange trên các bài báo khoa học.

Tôi đã từng là một người làm ngành Khoa học, trải qua quá trình tư vấn cho các công ty, cũng như trực tiếp tham gia triển khai phát triển và nghiên cứu nhiều dự án #Education, #Healthcare, #Agriculture, #ESG cũng như làm việc về các vấn đề vốn đầu tư, tôi đã nhận thấy những điểm bị bế tắc tại VN và phải cần giải quyết càng sớm càng tốt.

Cuối cùng, tôi đã nghiên cứu và xây dựng hoàn chỉnh cách thức triển khai #KEC tại các hệ thống giáo dục và tập đoàn nghiên cứu và sẵn sàng tư vấn trao đổi hoàn toàn miễn phí và vô tư cho các đơn vị thật sự quan tâm đến lĩnh vực này để góp phần giúp VN có thể có mô hình KEC hoàn chỉnh càng sớm càng tốt , từ đó mới có thể đưa nền giáo dục, nghiên cứu KHCN thực tiễn phát triển một cách đúng nhất.

Xin cám ơn.

WHERE WE CAN HELP YOU 

Consultancy Industries

We offer a variety of business and management consulting services that support your needs today while continuing to meet your needs in the future. We offer a suite of solutions to support your growth plan and the optimization of your organization as a whole.