Mô Hình Trao Đổi Tri Thức Và Thương Mại Hoá ( Phần 2)

KEC Vietnam Venture hân hạnh giới thiệu quý anh chị phần 2 của bài viết từ anh Alex Nguyen về mô hình KEC

Trong phần 1, tôi đã phân tích về cách thức hệ thống Oxford chuyển đổi mô hình và phát triển hệ sinh thái như thế nào. Trong phần này tôi sẽ phân tích vai trò của Đại học Oxford, lõi của mô hình hoạt động thế nào.

Phần 2 : Vai trò của Đại học Oxford trong hệ sinh thái là gì?

Phần lớn các dự án liên doanh mới trong hệ sinh thái Oxford là công ty con của Đại học Oxford và hơn 150 công ty được thành lập chỉ trong 10 năm qua.

Spin outs thường được đồng sáng lập bởi các học giả để thương mại hóa các nghiên cứu mang tính đột phá trong nhiều thập kỷ. Từ đó xác định chuyên môn học thuật và sự hỗ trợ của trường Đại học là lợi ích chính của việc xây dựng ở Oxford.

Một trong những lợi ích rõ ràng là đội ngũ nhân tài. Oxford được hưởng lợi từ vai trò là một trong những trường đại học hàng đầu của Vương quốc Anh, cung cấp một nguồn sinh viên tài năng tuyệt vời để tiếp cận mời chào tham gia vào các dự án. Tác động thứ yếu là sự sẵn có của vốn và người cố vấn, cung cấp khả năng tiếp cận các lĩnh vực rất cần thiết để một doanh nghiệp phát triển.

Sự hiện diện của trường Đại học, đội ngũ nhân tài và hệ sinh thái mới chớm nở của các doanh nghiệp để tham gia cùng Oxford nổi bật như một nơi tuyệt vời để khởi động và xây dựng các dự án kinh doanh.

Luôn cập nhật các xu hướng mới và đang phát triển, cho dù đây là việc áp dụng các phương pháp tiếp cận theo hướng dữ liệu, số hóa hay theo dõi việc áp dụng thương mại các giải pháp thoát khỏi chế độ ẩn là chìa khóa cho bất kỳ doanh nghiệp đang phát triển nào.

Tôi hy vọng rằng, rất nhanh chóng, sẽ có những tập đoàn đủ năng lực và khả năng hiểu rõ tầm quan trọng của Education Core System và phát triển Ecosystem dựa trên nền tảng này.

Tôi sẵn sàng chia sẻ mô hình và tư vấn cho các bên quan tâm hiểu rõ mô hình và cách thức xây dựng với 1 mô hình demo toàn diện.

Trong phần 3, tôi sẽ viết về hướng đi và phát triển của Việt Nam .

WHERE WE CAN HELP YOU 

Consultancy Industries

We offer a variety of business and management consulting services that support your needs today while continuing to meet your needs in the future. We offer a suite of solutions to support your growth plan and the optimization of your organization as a whole.