One of the potential projects invested by KEC Vietnam Venture has passed the selection round of the US Embassy in Vietnam

Emoi.io – Một trong các dự án tiềm năng công nghệ AI dành cho F&B ( cụ thể là các nhà hàng, khách sạn, cafe, karaoke…), sử dụng menu QR code, do KEC Vietnam Venture đầu tư đã vượt qua vòng lựa chọn của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, và vừa hoàn thành phần trình bày từ Anh Tai Nguyen cho vòng APAC ngày hôm nay 15 tháng 3, cạnh tranh trực tiếp với các tech startup đến từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho chương trình SelectUSA Tech.

SelectUSA Tech là chương trình quan trọng của SelectUSA Investment Summit ( Hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA ) sự kiện hàng đầu tại Hoa Kỳ về xúc tiến FDI, kết nối các nhà đầu tư, công ty, tổ chức phát triển kinh tế (EDO) và các chuyên gia trong ngành để nắm bắt mọi cơ hội có sẵn nhằm thực hiện các giao dịch đầu tư thông qua đầu tư tại Hoa Kỳ.

Các công nghệ mới nhất bao gồm :

– CleanTech
– FinTech
– MedTech
– Miscellaneous
– Software/ICT

—————————-

Emoi.io – One of the potential projects invested by KEC Vietnam Venture has passed the selection round of the US Embassy in Vietnam, and has just completed the presentation from Anh Tai Nguyen for the APAC round today 15. March, compete directly with tech startups from the Asia Pacific region, for the SelectUSA Tech program.

SelectUSA Tech is a key program of SelectUSA Investment Summit (SelectUSA Investment Summit) the leading event in the United States on FDI promotion, connecting investors, companies, economic development organizations (EDO) and industry professionals to seize every opportunity available to conduct investment-through investment transactions in the United States.

The latest technologies include:

– CleanTech
– FinTech
– MedTech
– Miscellaneous
– Software/ICT

WHERE WE CAN HELP YOU 

Consultancy Industries

We offer a variety of business and management consulting services that support your needs today while continuing to meet your needs in the future. We offer a suite of solutions to support your growth plan and the optimization of your organization as a whole.