KEC Vietnam Venture tham gia Hội thảo y tế Vương Quốc Anh về y tế số, dịch vụ lâm sàng và đào tạo y khoa., tại HCM ngày 9/2/2023

Informatic Medical Education Development Investment Centre ( IMEDIC ) – mạng lưới đầu tư y tế thuộc KEC Vietnam Venture – tham gia Hội thảo y tế Vương Quốc Anh về y tế số, dịch vụ lâm sàng và đào tạo y khoa., tại HCM ngày 9/2/2023

Hai Hội thảo là cơ hội chia sẻ, thúc đẩy hợp tác y tế giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mới và then chốt như y tế số, dịch vụ lâm sàng và đào tạo y khoa. 12 tổ chức đến từ Vương quốc Anh sẽ tham dự hội thảo, trao đổi thông tin và gặp gỡ B2B với các đối tác Việt Nam để tìm hiểu khả năng hợp tác. Với sự tham gia của đại diện Bộ Y tế và các chuyên gia y tế đầu ngành, hội thảo cũng sẽ là diễn đàn để các bên đưa ra các định hướng, ý tưởng về chuyển đổi hệ thống y tế Việt Nam trong tương lai.

Tại hội thảo, Ông Alex Nguyen – TGĐ Trung tâm KEC đã trao đổi và làm việc cùng một số lãnh đạo như bà Emily Hamblin – Tổng lãnh sự Vương Quốc Anh, Ông Nitin Kapoor – TGĐ Astrazeneca Việt Nam , về một số lĩnh vực như đầu tư y tế và số hoá y tế trong hệ thống Việt Nam.

WHERE WE CAN HELP YOU 

Consultancy Industries

We offer a variety of business and management consulting services that support your needs today while continuing to meet your needs in the future. We offer a suite of solutions to support your growth plan and the optimization of your organization as a whole.