KEC Vietnam Venture tham dự chương trình đào tạo về GIẢM PHÁT THẢI CACBON

KEC Vietnam Venture tham dự chương trình đào tạo về GIẢM PHÁT THẢI CACBON TRONG CÁC NGÀNH SẢN XUẤT XI MĂNG, THÉP, NHỰA Ở VIỆT NAM  do IFC tổ chức.

Một chương trình rất hay giới thiệu hoạt động liên quan biến đổi khí hậu, giảm phát thải, khử cacbon của IFC ở Việt Nam

– Giảm phát thải trong lĩnh vực sản xuất ở Việt Nam: chính sách quốc gia về BĐKH và phát triển kinh tế tuần hoàn
– Định hướng giảm phát thải carbon ngành sản xuất công nghiệp
– Các công nghệ khử cacbon mới- Các ví dụ dự án của IFC
– Kinh nghiệm của WB: Tài trợ các dự án khử cacbon ở Việt Nam 

WHERE WE CAN HELP YOU 

Consultancy Industries

We offer a variety of business and management consulting services that support your needs today while continuing to meet your needs in the future. We offer a suite of solutions to support your growth plan and the optimization of your organization as a whole.