Activities in ARTC

Đằng sau cái nụ cười này là tâm trạng yomost lắm. ?

Khi được tận mắt thấy các công nghệ kỹ thuật hàng đầu của Singapore và Châu Á tại trung tâm nghiên cứu kỹ thuật và sản xuất công nghệ cao ARTC -kết hợp giữa McKinsey & Company , Nanyang Technological University, Singapore , và chính phủ Singapore.

Đất nước các bạn ko có tài nguyên, ko có gì cả…chỉ có 1 nhúm đất nhỏ bằng 1/3 HCM, nên các bạn dồn toàn lực vào phát triển 1 nguồn tài nguyên duy nhất: CON NGƯỜI .?

—–

Behind this smile is a yomost mood.

As I had chance to see directly the leading engineering technologies of Singapore and Asia at the ARTC Advanced Remanufacturing Technology Center – a cooperation of McKinsey & Company , Nanyang Technological University, Singapore , and Singaporean government.

Their country has no resources, nothing…only a small piece of land is equal with 1/3 of Ho Chi Minh City, so they put all their efforts into developing their only resource: PEOPLE.

WHERE WE CAN HELP YOU 

Consultancy Industries

We offer a variety of business and management consulting services that support your needs today while continuing to meet your needs in the future. We offer a suite of solutions to support your growth plan and the optimization of your organization as a whole.