Nắm bắt cơ hội của AI trong chăm sóc sức khỏe

Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát triển ngày càng tinh vi, phần lớn là nhờ những tiến bộ trong Machine Learning (ML). Tuy nhiên, vẫn còn những câu hỏi quan trọng cần được trả lời.

AI trong ngành chăm sóc sức khỏe vẫn còn ở giai đoạn sơ khai trong nhiều lĩnh vực, thường được áp dụng trong quản lý hồ sơ y tế hoặc tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại, thông thường. Tất nhiên, cả hai điều đó đều có giá trị, nhưng hướng tới việc áp dụng rộng rãi hơn trong toàn ngành có khả năng giải quyết “ba điểm” của chăm sóc sức khỏe: khả năng tiếp cận, giảm chi phí và tăng độ chính xác. AI có thể còn có nhiều tiềm năng hơn: Nó có thể giúp các tổ chức tìm ra mối tương quan tốt hơn thông qua dữ liệu và cải thiện chẩn đoán bệnh.

Medicine doctor team meeting and analysis. Diagnose checking brain testing result with modern virtual screen interface on laptop with stethoscope in hand, Medical technology network connection concept.

AI có thể giải thích được có thể đưa ngành chăm sóc sức khỏe vượt ra các giới hạn hiện nay về chuẩn đoán với ML, giúp người dùng khám phá và hiểu các mối tương quan được trình bày cho họ. Nó cung cấp khả năng tùy chỉnh trong mọi thứ, từ phương pháp điều trị đến cung cấp dịch vụ chăm sóc và đó là hướng chăm sóc sức khỏe đã hướng tới một thời gian. Đó là những gì bệnh nhân muốn – và xứng đáng. Nó cũng làm cho nhân viên y tế hiệu quả hơn nhiều.

Nắm bắt cơ hội của AI trong chăm sóc sức khỏe

Khi việc áp dụng AI ngày càng tăng trong ngành chăm sóc sức khỏe, công việc lặp đi lặp lại rõ ràng sẽ ngày càng ít trở thành vấn đề hơn. Chỉ mã hóa y tế có thể trở nên hiệu quả hơn nhiều với việc bổ sung các khả năng của AI. Việc lập danh mục các lý do duy nhất khiến bệnh nhân đến khám mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, những tiến bộ trong AI đang giúp không chỉ các hệ thống mã hóa xác định và xác thực mã, mà bản thân các lập trình viên cũng hiểu rõ hơn về dữ liệu phi cấu trúc.

Hình ảnh y tế cũng vậy, có thể trải nghiệm những cải tiến lớn với AI và ML. Như hiện tại, các bác sĩ xem xét và dán nhãn nhiều hình ảnh mỗi ngày để đưa ra chẩn đoán. Công nghệ hiện có thể phân tích hình ảnh y tế để giúp phát hiện và chẩn đoán một số tình trạng bệnh. Nhờ đó, các bác sĩ có thể tập trung vào việc can thiệp và điều trị sớm hơn là xem xét lại. Họ cũng có thể gặp nhiều bệnh nhân hơn, giúp cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc.

Chính vì vậy, KEC Vietnam Venture phối hợp cùng Hiệp Hội Tin Học Y Tế Việt Nam triển khai phát triển dự án “Công nghệ chăm sóc sức khỏe trong nền tảng số hóa và R&D chuyên sâu.”

Phương án phát triển đang tiếp tục được thảo luận và sẽ công bố trong thời gian đầu năm 2023.

WHERE WE CAN HELP YOU 

Consultancy Industries

We offer a variety of business and management consulting services that support your needs today while continuing to meet your needs in the future. We offer a suite of solutions to support your growth plan and the optimization of your organization as a whole.